top of page

Realizując Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, kontynuowaliśmy współpracę z bibliotekami:

Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu – Filią w Szamotułach
oraz

Biblioteką Publiczną im. Edmunda Calliera Miasta i Gminy Szamotuły.

Współpraca ta obejmowała między innymi:

 

  1. Planowanie zakupów książek

              2. Wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szamotuły zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły na spotkania autorskie i imprezy czytelnicze:

 

spotkanie z Łukaszem Orbitowskim (laureatem Paszportu Polityki, autorem "Innej duszy", "Zapisków Nosorożca", "Rzeczy utraconych" i wielu innych książek), które odbyło się 28 września 2017 roku o godzinie 18.00 w bibliotece miejskiej

spotkanie z Hanną Cygler - tłumaczką i pisarką, autorką  "3 razy R"  i powieści z serii „Nie tylko o Miłości”.  Spotkanie odbyło się 10 października 2017 roku o godzinie 18.00 w bibliotece miejskiej

wieczór słowno-muzyczny "Dzieje samotności tutejszej i nietutejszej. Małgorzata Bratek
o poezji Stanisława Barańczaka"
, który odbył się 9 listopada o godz. 17.00 w bibliotece miejskiej.

Ponadto zachęciliśmy uczniów do udziału w organizowanych przez wspomniane biblioteki konkursach czytelniczych:

Konkurs literacki dla młodzieżyszkół średnich i dorosłych "Książka na jesień" (forma pracy - blurb, czyli krótka notatka o książce)

Konkurs literacki dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Książka godna przeczytania -młodzież poleca" (forma pracy - recenzja książki)

 

 Z drugą klasą liceum o profilu medialnym, 16 października 2017 roku, udaliśmy się do Biblioteki Publicznej im. Edmunda Calliera Miasta i Gminy Szamotuły, aby w czasie warsztatów "W świecie książek - biblioteka od kuchni" poznać organizację i funkcjonowanie tejże instytucji.

 

22 listopada 2017 roku wzięliśmy udział 
w konferencji "Młody czytelnik wyzwaniem
dla bibliotek", zorganizowanej przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu Filię
w Szamotułach. W czasie spotkania rozmawialiśmy
o młodych czytelnikach - ich oczekiwaniach
i wyborach lekturowych; grze miejskiej jako sposobie na opornego czytelnika i tabletach
w bibliotece.

Dzięki owocnej współpracy pozycje książkowe
ze zbiorów wspomnianych bibliotek stały się elementami naszej ekspozycji przygotowanej
z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, której otwarcie odbyło się 5 grudnia 2017 roku w czytelni.

3. Współpracę w zakresie organizowanych przez obie strony przedsięwzięć czytelniczych i kulturalnych

bottom of page