top of page

      21 września 2017 roku wychowawcy klas zorganizowali spotkania z rodzicami, na których uwzględniona została tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. 

Nauczyciele odczytali rodzicom specjalnie zredagowany list „O dobroczynnym wpływie czytania”.
Następnie dyskutowali z rodzicami na temat potrzeb czytelniczych ich dzieci oraz sposobów zachęcania
młodych ludzi do sięgania po książki.

O dobroczynnym wpływie czytania na rozwój i funkcjonowanie człowieka

 

 

Szanowni  Rodzice,

                       dobroczynny wpływ czytania na rozwój intelektualny oraz emocjonalny człowieka   jest kwestią bezdyskusyjną. Niestety, wyniki badań czytelnictwa w Polsce są dramatyczne. Z badania przeprowadzonego dla Biblioteki Narodowej przez TNS Polska w listopadzie 2015 roku wynika,
że zaledwie 37 procent Polaków w 2015 roku miało w ręku przynajmniej jedną książkę. Zatem ponad 20 mln naszych rodaków nie miało żadnej. To najgorszy wynik od przełomu w 1989 roku. Wniosek: czytamy coraz mniej. Z badań tych płynie jeszcze jedna konkluzja: czytelników wychowują czytelnicy. Znacząca większość czytających pochodzi z domów, w których się czyta. Wnioskujemy zatem,
że w domach czyta się dzieciom coraz mniej i coraz rzadziej zachęca się je do sięgania
po lekturę. A przecież "zachwyt literaturą rodzi się wtedy" (w dzieciństwie) – tłumaczy
w  jednym z wywiadów prof. Przemysław Czapliński. Literaturoznawca wskazuje trzy źródła,
z których wypływa zwyczaj czytania: szkołę, kulturę masową i – stawiając
go na pierwszym miejscu – dom.* Warto zatem, Szanowni Państwo, wprowadzać dzieci w świat książek już od pierwszych dni życia, o czym przekonują nas nie tylko pedagodzy,
ale także naukowcy, podając co chwilę nowe, zaskakujące fakty, argumentujące wartość obcowania
z literaturą.

                                              Czytanie to niezwykle ciekawa forma spędzania wolnego czasu, "najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła" – przekonuje nas Wisława Szymborska. Obcowanie ze słowem pisanym stanowi jednak przede wszystkim niewyczerpane źródło korzyści dla rozwoju intelektualnego
oraz emocjonalnego człowieka, zwłaszcza młodego.               

                 Czytanie rozwija kluczową dla społecznego funkcjonowania człowieka umiejętność sprawnego posługiwania się językiem, a więc komunikowania się. Rozwija jego świadomość językową
i kompetencje językowe. Dzięki obcowaniu ze słowem pisanym łatwiej jest opisywać świat
i precyzyjnie formułować myśli. Czytanie poszerza także zasób słownictwa czytającego
i jego doświadczenia językowe. Pamiętajmy, Szanowni Rodzice, że sprawne posługiwanie się językiem warunkuje skuteczne komunikowanie się oraz możliwość porozumienia.

                         Systematyczna lektura pielęgnuje rozwój emocjonalny człowieka. Uczy go wyrażania własnych myśli i uczuć oraz lepszego rozumienia innych ludzi, niezbędnego do budowania przyjaznych relacji. Czytanie dziecku sprawia, że czuje się ono ważne i kochane, wzmacnia jego poczucie własnej wartości oraz radość życia. Wreszcie, czytając swoim dzieciom, Drodzy Rodzice, budujecie z nimi mocną więź
i podstawy dla systemu wartości, który przetrwa lata, pozwalając dzieciom pewnie wkroczyć
w samodzielne życie.


                Obcowanie ze słowem pisanym poprawia pamięć i koncentrację. Jest bowiem doskonałym ćwiczeniem dla mózgu – i to niezależnie od wieku. Badania wskazują, że osoby starsze,
które regularnie czytają książki, ponad dwukrotnie rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera,
co stanowi ciekawą korelację.

                      Czytanie książek jest znacznie bardziej wymagające od przyjemności oglądania filmów. I choć młodzi ludzie niespecjalnie lubią, jak się od nich czegoś wymaga, to właśnie wymagania (stawiane przez innych i samego siebie) kształtują człowieka.  Czytanie zatem wymaga zaangażowania wyobraźni, wyobraźni kreującej bohaterów, sytuacje, w których się znajdują i świat,
w którym żyją.  Bogata dziecięca wyobraźnia natomiast to kapitał na dorosłą przyszłość,
to pomysłowość, kreatywność, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów i przewidywania - cechy pożądane u rozpoczynających swoje życie zawodowe młodych ludzi.


                                                                                                                                                                                                                                                             Regularna lektura stanowi drogę do uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia. Czytanie budzi
w człowieku potrzebę aktywnego udziału w kulturze. Czytający, bogatsi w wiedzę o otaczającym świecie, chętniej uczęszczają do kina, teatru, muzeum, filharmonii czy na wystawy plastyczne.                                                                                                                  

           W dobie multimediów wychowanie dzieci na miłośników czytania wymaga zaangażowania dorosłych: Was – rodziców – i nas – pedagogów.

                                              Nasza szkoła aktywnie popularyzuje czytelnictwo wśród uczniów i dba o rozwój ich kompetencji czytelniczych. W 2015 roku, z inicjatywy bibliotekarek, Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica
w Szamotułach zgłoszony został do prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” kampanii społecznej, propagującej ideę czytania. Z sukcesem wdrożyliśmy w szkole program „Czytająca szkoła”, organizując rozmaite przedsięwzięcia związane z czytaniem, książką i literaturą. Na uwagę zasługują chociażby: bookcrossing, Dni Głośnego Czytania, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Café Biblioteka (w tym roku w nowej odsłonie – Klub Rolnika), konkursy czytelnicze, wystawy  w czytelni (w których głównymi eksponatami są książki),  wreszcie udział w akcji Narodowego Czytania czy projekcie Żywa Biblioteka.


       Popularyzując czytanie i uświadamiając uczniom jego ogromne znaczenie 
dla zdrowia   i    wszechstronnego rozwoju człowieka, dążymy do tego, aby biblioteka szkolna była
w naszej szkole ośrodkiem życia kulturalnego i intelektualnego oraz miejscem rozwijania zainteresowań i kształtowania kompetencji czytelniczych uczniów.

                                                                                                   Zwieńczeniem naszych działań zmierzających do rozwijania czytelnictwa jest fakt,że na ogłoszonej 22 marca 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolski liście organów prowadzących i szkół, którym zostanie udzielone w roku 2017 wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, znalazła się również nasza szkoła.  Na mocy podjętej przez polski rząd 6 października 2015 roku uchwały, po objęciu naszej szkoły „Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa”, otrzymaliśmy środki na zakup nowości wydawniczych, które mają pomóc rozwijać czytelnictwo
i zainteresowania uczniów.

                                                                                                      Wierzymy, że wspólnie z Państwem, mamy moc wychowania młodych do czytania i zbudowania
ich kultury literackiej. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć naszym uczniom instrumentów wyboru i orientacji w całej ofercie piśmienniczej, instrumentów, które pozwolą
im znaleźć lekturę odpowiadającą ich potrzebom i zainteresowaniom.
                                            

    

                                         
                                                          
      
                  Z wyrazami szacunku

Pracownicy biblioteki szkolnej

*O wynikach badań za: Milena Rachid Chebab dla Wyborcza.pl  ("Dramatyczne  wyniki  badań czytelnictwa", 15.03.2016)

bottom of page