top of page

Plakat promujący wystawę

Autor: Damian Kłaczkiewicz

Szkolne pomoce naukowe w czasach czarno-białego telewizora

15.03.2017 r. – 21.04.2017 r.

Na przełomie marca i kwietnia 2017 roku zorganizowaliśmy ekspozycję dotyczącą dawnych pomocy naukowych. Zwiedzający poruszali się w scenerii starej pracowni dydaktycznej. Główne elementy wystawy stanowiły przybory i pomoce szkolne z dawnych lat, zgromadzone dzięki zaangażowaniu nauczycieli naszej szkoły, a także współpracy z Zespołem Szkół nr 1,  Zespołem Szkół nr 3 w Szamotułach, a także Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach. Część pomocy dydaktycznych, mających charakter urządzeń, była wciąż sprawna, dlatego uczniowie mieli możliwość sprawdzenia działania amperomierza, voltomierza, elektroskopu, wagi laboratoryjnej, dynamometru i kolorymetru w praktyce. Ta część zwiedzania wystawy, aktywizująca uczniów, okazała się dla nich najbardziej interesująca.

bottom of page