top of page

Akcja Narodowego Czytania

3.09.2016 r.

W edycji 2016 Narodowego Czytania „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza udział wzięła również nasza szkoła,
którą reprezentowały bibliotekarki wraz z uczniem 3 klasy liceum. Celem akcji, polegającej na głośnej lekturze arcydzieł literatury polskiej, jest popularyzowanie czytelnictwa i rodzimego pisarstwa, a także zwrócenie uwagi
na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 

Przygotowaliśmy z uczniem ostatnie fragmenty „Quo vadis”, zamykające imprezę czytelniczą. Licealista popisał się umiejętnością iście aktorskiej interpretacji literatury. Słuchający zwrócili uwagę na dobrą emisję głosu licealisty, jego dykcję i sugestywność przekazu, w magiczny sposób przenoszącego odbiorców do czasów Nerona. Egzemplarz książki, z którego czytał Bartłomiej, ozdobiony został, przygotowaną specjalnie na tę okoliczność, pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania. 

bottom of page