top of page

Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziliśmy ankietę, której celem było zbadanie ich zainteresowań
oraz preferencji lekturowych. Wyniki ankiety pozwoliły nam poznać potrzeby czytelnicze młodych ludzi
i - w konsekwencji - uatrakcyjnić ofertę biblioteki szkolnej oraz dostosować ją do oczekiwań uczniów

poprzez zakup odpowiednich książek w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego jesteśmy beneficjentami.

Ponadto w bibliotece stanęła specjalna urna, do której uczniowie mogli wrzucać kartki z nazwiskami  ulubionych autorów i tytułami upragnionych książek.  Zebrane w ten sposób propozycje zostały uwzględnione podczas zakupów.

bottom of page