top of page

Bookcrossing, czyli uwalnianie książek

   Wraz z początkiem 2015 roku zapoznaliśmy uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
z ideą bookcrossingu, czyli nieodpłatnego przekazywania przeczytanych książek innym osobom, polegającego
na zostawianiu ich w miejscach publicznych (takich jak park, pociąg, urząd czy przychodnia), jak również

w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych - tak, by ktoś inny mógł je zabrać, przeczytać i być może (tym samym sposobem) znów przekazać kolejnemu czytelnikowi.

Następnie zaprosiliśmy wszystkich do dzielenia się z innymi radością czytania poprzez udział 
w tej ogólnoświatowej akcji. W bibliotece szkolnej wyznaczone zostało specjalne
miejsce - strefa ruchu książki. Tym sposobem po naszej szkole zaczęły wędrować książki.

bottom of page