top of page

     Celem naszych działań było przybliżenie młodym mieszkańcom powiatu szamotulskiego fascynującej postaci podpułkownika, kryptologa, dowódcy komórki zajmującej się przed wybuchem II wojny światowej deszyfracją depesz niemieckich, wreszcie prekursora sukcesu polskich matematyków, którzy rozszyfrowali Enigmę.  Poprzez wystawę edukacja następowała poniekąd samoczynnie.

​     12 stycznia 2017 roku w szkolnej czytelni miało miejsce uroczyste otwarcie poświęconej wybitnemu szamotulaninowi - Maksymilianowi Ciężkiemu - wystawy. Na otwarcie, obok nauczycieli, dzieci i młodzieży, otrzymawszy specjalnie przygotowane z tej okazji zaproszenia, przybyły także władze Starostwa Powiatowego
w Szamotułach oraz Miasta i Gminy Szamotuły, a także dyrektorzy szkół z powiatu. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych mediów. Zaproszenia i plakaty promujące wystawę przygotowane zostały
we współpracy z zaprzyjaźnionymi artystami plastykami z Szamotuł. Po części oficjalnej miał miejsce poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum gastronomicznego, którzy mogli w ten sposób zaprezentować swoje umiejętności.

Dzięki naszym staraniom ekspozycja (tworzona z myślą o zwiedzających ją uczniach, a więc z naciskiem
na edukację) stała się swoistą opowieścią, „przemawiającą” do odbiorców, oddziałującą zarówno na zmysł wzroku, dotyku, jak i słuch odbiorców. Stało się tak dzięki odpowiednio dobranym eksponatom dotyczącym postaci podpułkownika Ciężkiego (główne elementy wystawy stanowiły plansze z wyimkami
z biografii Ciężkiego i zdjęciami, a także książki i rozmaite pamiątki poświęcone kryptologowi – medale, pocztówki), ale także dzięki aranżacji ożywiającej wystawienniczą przestrzeń szkolnej czytelni (ducha lat drugiej wojny światowej wskrzesiły eksponaty, np. zabytkowe radio oraz elementy żołnierskiego umundurowania). Ekspozycyjną narrację współtworzyły również inne środki przekazu, np. multimedia (prezentacja multimedialna, film), pozwalające odbiorcom „przenieść się” do minionego okresu. 

 

Chcąc wprowadzić w tematykę i zaktywizować uczniów już na etapie przygotowań do wystawy, zorganizowaliśmy konkurs na model maszyny szyfrującej Enigma. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie nie tylko naszej szkoły, ale także ich młodsi koledzy ze Szkoły Podstawowej im. ppłk Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie. Uczniowie, zachęceni zostali w pierwszej kolejności  do samodzielnego poszukiwania informacji o postaci historycznej i jej osiągnięciach, następnie zdobyta przez nich wiedza uzupełniona została
na spotkaniach z pracownikami biblioteki. Wreszcie, uczniowie przystąpili do prac techniczno-plastycznych
pod okiem pani Anny Kłaczkiewicz, stając się na pewien czas wynalazcami-konstruktorami. Pracując nad swoimi maszynami szyfrującymi, uczniowie mieli także za zadanie wykorzystać – w duchu ekologicznego recyklingu -  odpady. Autorzy wyróżnionych prac nagrodzeni zostali egzemplarzami książek, ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki związane z naszym powiatem. Wszystkie prace, włączone zostały w ekspozycję. Tym samym uczniowie stali się także twórcami tekstów kultury,
a nie tylko ich odbiorcami.

Tradycyjnie już przybyli na wystawę uczniowie wzięli udział w zajęciach „muzealnych”, dotyczących osoby
i osiągnięć Maksymiliana Ciężkiego. W czasie trwania wystawy (w okresie między 12 stycznia a 28 lutego 2016 roku) przeprowadziliśmy 36 lekcji dla uczniów naszej szkoły. Do obejrzenia wystawy i na zajęcia zaproszone zostały również dzieci z sąsiadującej z nami Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach i Szkoły Podstawowej im. ppłk. Maksymiliana Ciężkiego w Baborowie. Zajęcia stanowiły nie tylko komentarz do wystawy, ich celem było także zaktywizowanie uczniów poprzez tematyczne zabawy dydaktyczne i wciągnięcie ich do dyskusji na temat trudnego patriotyzmu. W ten sposób płomień pamięci o szamotulskim kryptologu rozgorzał na dobre.

Maksymilian Ciężki. Architekt triumfu nad Enigmą

styczeń-luty 2017 r.

 W 2008 roku sprowadzono z Anglii do Szamotuł prochy podpułkownika Maksymiliana Ciężkiego, które spoczęły
w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu miejskim. Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Szamotulskiego, wraz z początkiem swego urzędowania, postawiła sobie za zadanie podtrzymywanie
i pielęgnowanie pamięci o niezwykłym szamotulaninie. W 2016 roku na rynku wydawniczym pojawiła się książka Marka Grajka „Maksymilian Ciężki. Architekt triumfu nad Enigmą”.  Fakty te stały się inspiracją do przygotowania przez nas szczególnej ekspozycji, wyróżniającej się interesującą tematyką i ciekawym sposobem ukazania treści (poprzez zastosowanie różnych nośników przekazu - takich jak film, zdjęcia, plakat - i nowych technologii).
Wystawa stała się wydarzeniem na skalę powiatu.

Plakat promujący wystawę

Autor: Damian Kłaczkiewicz

bottom of page