top of page

   6 października 2015 roku polski rząd podjął uchwałę o realizacji w latach 2016-2020 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jeden z trzech priorytetów, które obejmuje program - Priorytet 3 - dotyczy rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakupu nowości wydawniczych i jest realizowany jako program wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

  22 marca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski ogłosił, którym organom prowadzącym i szkołom zostanie udzielone w roku 2017 wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Ku naszemu zadowoleniu,  w opublikowanym wykazie szkół znalazła się również nasza szkoła, aktywnie popularyzująca czytelnictwo wśród uczniów i rozwijająca ich kompetencje czytelnicze.

Na zakup książek w ramach programu biblioteka otrzymała 15000 zł.

bottom of page