top of page

Spotkanie uczniów z Aresem Chadzinikolau

27.03.2015 r.

 27 marca 2015 roku zorganizowaliśmy spotkanie uczniów naszego liceum
z Aresem Chadzinikolau - poetą, tłumaczem, prezesem poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich, ale także muzykiem, koncertującym
z zespołem reggae Ares & the Tribe w USA i prawie całej Europie. Spotkanie młodzieży z artystą (synem pochodzącego z Grecji pisarza i historyka literatury - Nikosa Chadzinikolau) przybrało postać niezwykłego, greckiego koncertu poetycko-muzycznego. Autobiografia artysty wielu talentów, opowiedziana dźwiękami i lirycznym słowem, wzbudziła zainteresowanie zgromadzonych
w Sali Koncertowej Muzeum Zamek Górków młodych ludzi. Gość zaprezentował się jako prawdziwa osobowość twórcza, poeta dwóch kultur, patriota i kosmopolita, pianista klasyczny oraz jazzman, ale przede wszystkim jako człowiek owładnięty pasją życia. I tym właśnie entuzjazmem niewątpliwie zjednał sobie uczniów. 

    Spotkanie poprzedzone zostało specjalnie przygotowanymi lekcjami, na których uczniowie poznali biografię
i twórczość zaproszonego gościa, co miało ich przygotować do bardziej świadomego odbioru tego spektaklu kultury.

bottom of page