top of page

    Biblioteka szkolna działa przede wszystkim na rzecz uczniów, nauczycieli i innych pracowników naszej szkoły.  Nauczycielom służy pomocą w doskonaleniu zawodowym i codziennej pracy, uczniom -
w kształceniu kompetencji czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań.

   Poza opracowywaniem, gromadzeniem i wypożyczaniem zbiorów do domu biblioteka:

  • udostępnia zbiory na miejscu w czytelni;

  • umożliwia korzystanie przez uczniów z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem
    do Internetu w celach edukacyjnych;

  • pomaga uczniom i nauczycielom w poszukiwaniu informacji z różnych dziedzin wiedzy;

  • realizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty, mające na celu przede wszystkim upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów i rozwijanie ich kompetencji czytelniczych;

  • organizuje konkursy czytelnicze;

  • aktywnie współdziała ze środowiskiem lokalnym;

  • współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, nie tylko z terenu powiatu szamotulskiego, ale i z całej Polski;

  • jest otwarta na wszelkie ciekawe propozycje.

bottom of page