top of page

Historia naszej biblioteki szkolnej zaczyna się prawdopodobnie w 1877 roku wraz z powstaniem średniej szkoły rolniczej. W miarę upływu lat zmieniały się zarówno lokalizacja, jak i warsztat informacyjny biblioteki.

   Od 2015 roku biblioteka zaczęła się przekształcać w centrum informacyjno-dydaktyczne. W tym celu powstało stanowisko komputerowe dla bibliotekarza z podłączeniem do Internetu. Ponadto odnowiono
i na nowo zagospodarowano czytelnię, w której stanęły dwa stanowiska komputerowe dla uczniów oraz szafy
z księgozbiorem podręcznym. Kolejnym etapem było pozyskanie programu komputerowego MOL NET +
do obsługi biblioteki. Niebawem rozpoczniemy wprowadzanie zbiorów do bazy programu.

bottom of page