top of page

    Od lat biblioteka wykorzystuje przestrzeń szkolnej czytelni, organizując rozmaite wystawy. Mamy bowiem świadomość, że wszystko, co podlega obserwacji uczniów, wzbudza ich zainteresowanie, a ciekawość, będąca pragnieniem poznania, stanowi siłę napędową ich pracy i kształcenia.

   Przygotowując ekspozycje, nastawiamy się na wykorzystanie ich potencjału dydaktycznego. W przekonaniu,
że proces kształcenia powinien być wszechstronny i wielostronny, a więc opierać się na rozmaitych rodzajach i drogach nauczania i uczenia się, staramy się sięgać po różnorodne formy pracy z uczniami. Przygotowując wystawy, wykorzystujemy zarówno tradycyjne środki przekazu, jak i te, bazujące na elementach scenografii teatralnej
i nowoczesnych technologiach. Stosowane formy przekazu opierają się nie tylko na odbiorze wizualnym,
ale także na słowie, dźwięku i działaniu. Efekty wizualne, dźwiękowe i multimedia są bardzo przydatne w dotarciu
do głównego adresata ekspozycji - dzieci i młodzieży. Pozwalają także w sposób inspirujący opowiadać
o tym, co dzieciom i młodzieży wydaje się nierzadko mniej interesujące.

bottom of page