top of page

Dzięki otrzymanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa środkom finansowym dokonaliśmy zakupu aż  574 egzemplarzy książek (470 tytułów).

Nowości, które poszerzyły księgozbiór naszej biblioteki, przez cały okres realizacji programu eksponowaliśmy w czytelni, aby czytelników niezdecydowanych zachęcić do wypożyczania,
a czytelnikom już zdeklarowanym ułatwić wybór idealnej lektury.

bottom of page