top of page

   Po otrzymaniu wsparcia finansowego zasięgnęliśmy opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie planowanego zakupu książek. Zwróciliśmy się do powyższych organów z prośbą o opinie w kwestii zakupu książek do biblioteki szkolnej, przedkładając im listę zawierającą proponowane tytuły (powstałą w wyniku przeprowadzonego w szkole badania ankietowego w zakresie zainteresowań i preferencji czytelniczych uczniów, 
a także rozmów indywidualnych z uczniami prowadzonych przez pracowników biblioteki i innych nauczycieli, zwłaszcza wychowawców)
.

bottom of page